Կանաչապատման աշԽատանքներ մատչելի գներով

Կանաչապատման աշխատանքներ

| | 0 Comments

Լանդշաֆտային դիզայն

Լանդշաֆտային դիզայն

Լանդշաֆտային դիզայնը — մի արվեստ է, որ իր մեջ ներառում է մի կողմից ՝ ճարտարապետություն, շինարարություն և դիզայն, մյուս կողմից ՝ բուսաբանություն և բույսերի աճեցում:

Լանդշաֆտային ձևավորման հիմնական խնդիրն է ստեղծել ներդաշնակություն և գեղեցկություն, որը զուգորդվում է առկա ենթակառուցվածքի հարմարավետ օգտագործումը:

Լանդշաֆտային դիզայնը ի վիճակի է ձեր պարտեզը դարձնել հարմարավետ, գեղեցիկ և ամենակարևորը` յուրօրինակ և եզակի:

Ընկերության մասնագետները կատարում են տարածքի ուսումնասիրություն, չափագրում, ինչպես նաև համապատասխան ծրագրով մասնագիտական ձևավորում:

Ավտոմատ ոռոգման համակարգերի տեղադրում

Ավտոմատ ոռոգման համակարգերի տեղադրում

Յուրաքանչուր կանաչ տարածքի խնամված լինելու գրավականն է՝ ոռոգման համակարգը։ Ավտոմատ ոռոգման համակարգը անհրաժեշտ է տեղադրել այն տարածքներում, որտեղ աճում են բազմատեսակ բույսեր, սիզամարգեր, կանաչ ծառատունկեր և թումբեր: Չորային կլիմայի պարագայում ավտոմատ ոռոգման համակարգերն անփոխարինելի են: Բույսերի ավտոմատ ոռոգման համակարգ տեղադրելով և այն ծրագրավորելով, դուք այսուհետ կարող եք հանգսիտ լինել, որ ձեր բույսերը բավարար խոնավություն կստանան: Ավտոմատ ոռոգման համակարգերը ընտրվում են տնկման տեսակներին համապատասխան՝ սիզամարգերի, ծաղկաթումբերի, կանաչ ցանկապատերի, թփերի և ծառատունկերի:

Զանգահարել